Information

Information


Maria Fritidsklubb är en fristående verksamhet för elever i förskoleklass till åk.6 som bedriver skolbarnomsorg efter skolans slut. Vi samarbetar med Mariaskolan.

Öppettider


MMK (f-åk 3) har öppet 08.00- 18.00. Finns det behov av omsorg under övrig tid gäller Stockholm Stads ramtid för fritidshem vilket är skolslut till 18.30. Vänligen kontakta oss så hjälper vi er.

MFK (åk 4-6) har öppet 08.00-17.30 mån- tor, fredagar 08.00-17.00. Finns det behov av omsorg under övrig tid gäller Stockholm Stads ramtid för fritidshem vilket är skolslut till 18.30. Vänligen kontakta oss så hjälper vi er.

Huvudman/Verksamhetschef


Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att verksamheten följer skollagen och Riktlinjer för fristående fritidshem i Stockholms stad samt läroplanen kapitel 1, 2 och 4. Huvudmannen ansvarar för att verksamheten ges förutsättningar att följa dessa genom att tilldela verksamheten resurser med bl.a. lärare, pedagoger, planeringstid och ändamålsenliga lokaler. Huvudmannen ansvarar för den övergripande planering. Verksamhetschefen ansvarar för att huvudmannens beslut genomförs tillsammans med personalen.


Verksamhetschefen ansvarar även för att utveckla verksamheten och se till att personalen är väl insatta i huvudmannens åtaganden gentemot gällande lagar. Verksamhetschefen ansvarar för den dagliga verksamheten och arbetar för en fungerande och attraktiv verksamhet gentemot barn och föräldrar.


Huvudman för Maria Fritidsklubb är Maria Fritidsklubb Ek. för. 769602-1331
Verkliga huvudmän är:
Kenneth Sundman
Mikael Arbestål
Richard Thulin

Verksamhetschef för MMK/MFK F-åk 6 är Kenneth Sundman.
Skolchef för MMK/MFK är Mikael Arbestål.


Verksamhetsplan


I vår verksamhetsplankan kan du läsa om mål, bakgrund och förutsättningar för verksamheten.
Verksamhetsplan 2021-2022

Köregler


Verksamheten är öppen för alla elever i Stockholms stad.


Köordning:
1. Syskonförtur
2. Geografisk närhet
3. Datum ansökning

Utvecklingssamtal


MMK har planerade utvecklingssamtal för samtliga barn under höstterminen mellan september och december samt för vårterminen under perioden mars till maj. MFK erbjuder utvecklingssamtal om vårdnadshavare så önskar.


Rutiner för utvecklingssamtal är följande:
1. Observationer
2. Egenanalys av elever.
3. Målsättningsmöte pedagog/elev
4. Utvecklingssamtal med förälder och elev.

Utveckling/klagomål


Hjälp oss att bli bättre. Vi behöver dina synpunkter och idéer för att utveckla verksamheten. Tveka inte att påtala det som inte känns bra för dig och ditt barn. Maila oss. Vi återkopplar inom 24 timmar. Ni kan även skicka klagomålet till utbildningsförvaltningen. Det görs enklast via anmalan@edu.stockholm.se Det går även bra att vara anonym genom att skicka vanligt brev.

Lovdagar


Alla lovdagar har verksamheten heldagsöppet. Under jul- och sommarlov finns det möjlighet till fritids för alla elever på MMK åk 3. För MFK åk 4-6 är verksamheten stängd under jullovet samt till viss del av sommarlovet. För eleverna på Maria fritidsklubb är det också heldagsöppet på lovdagar. 

Likabehandlingsplan


Här kan ni ta del av vår Likabehandlingsplan


Maria Fritidsklubb Skol-IF


En möjlighet att testa på nya aktiviteter och idrotter samt delta i Skol-IF. Avgiften för att bli medlem i Maria Fritidsklubb Skol-IF kommer att vara 0 kr ifall man är inskriven på MMK och MFK. Vi vill att alla ska ha möjlighet att medverka i Skol-IF. 

Ladda ner och fyll i ansökan till Maria fritidsklubb Skol-IF

Olika adresser


En del elever har sina föräldrar/VH boende på olika adresser. Maila oss om ni vill att den verksamhetsinformation som skickas med månadsfakturan ska nå båda föräldrarna.

Avgifter


Avgifter på MMK och MFK fr.o.m. HT 2023


Börja på MMK/MFK


Ansökan om plats på MFK/MMK


Uppsägning av plats


För att säga upp platsen på Maria Fritidsklubb ska man e-posta till mfk@mariafritidsklubb.se 

Ange barnets namn, personnummer och sista närvarodag. Tänk på att det är en månads uppsägningstid.

 

Eftersom vi är en fristående verksamhet måste ni kontakta oss. Det räcker inte med att säga upp platsen på Stockholms Stads hemsida. Vi får nämligen ingen återkoppling från dom.

 

Har ni frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss via e-post eller ring 08-675 07 90.