Historia

MARIA FRITIDSKLUBB - FÖR BARNEN I TIDEN

En liten historik över en stor företeelse


Drömmen om valfriheten


Den första april 1974 stegade en nyexaminerad yngling in genom Mariaskolans mäktiga portar. Med en färsk kandidat i pedagogik och sociologi hade Rickard Thulin anställts som rektorsområdets nya fritidsassistent. Hans jobb var att samordna rast- och fritidsverksamheterna för Storkyrkoskolan, Södermalmsskolan, Tantoskolan och Mariaskolan. Det första Rickard tog sig an på sitt nya jobb var att åka runt till skolorna med rastverksamhetsmaterial (bollar, styltor etc.) och mottogs där som jultomten. Rickard skickade snart ut enkäter till skolornas alla barn där de fick berätta vad de ville göra på eftermiddagarna på fritids. Utifrån svaren formade Rickard så kallade fritidsgrupper med fokus på de olika aktiviteter barnen angett i enkäten.


Drömmen blir verklighet och en Fritidsklubb föds


1986 startade Mariaskolan en mellanstadieverksamhet med Rickard som föreståndare. Första året hade man 12 inskrivna elever. Andra året växte siffran till 30. År tre fanns 70 barn i verksamheten och Rickards pedagogiska vision som han utvecklat under arbetet med fritidsgrupperna kunde äntligen sjösättas. Upprinnelsen var lika var enkel som briljant. Vad skulle hända om en fritidsverksamhet i stället för att tvinga en hel barngrupp att göra samma aktivitet kunde erbjuda en rad olika parallella aktiviteter (tex skapande verkstad, idrott, musik) och låta barnen välja själva vilken eller vilka de ville delta i? Frågan besvarades omgående. Följande år hade verksamheten 200 inskrivna barn. År1990 döptes verksamheten. Barnen röstade enväldigt fram det nya namnet Maria Fritidsklubb. Samma år slår verksamheten i maxtaket för antalet inskrivna barn (trots att efterfrågan var mycket större). Detta gäller än idag och i skrivande stund (2023) har Maria Fritidsklubb 309 inskrivna barn och många fler på kö.


Motstånd och ett mumlande Finansborgarråd


1993 ville den borgerliga majoriteten i Stadshuset lägga ner mellanstadieverksamheterna. MFK tog då med sig alla barn till Stadshuset (den så kallade ”Pingisrevolutionen”) och bedrev verksamheten demonstrativt utanför politikeringången. På stadshusgården hördes barnen mellan lekarna skandera: ”Vi vill ha kvar - rubb och stubb - bevara Maria Fritidsklubb”. Under själva mötet hade arton föräldrar smugit sig in och satt sig på den främsta rad uppe på läktaren. När ärendet om mellanstadieverksamheternas nedläggning togs upp av ordförande Margareta Schwartz reste sig föräldrarna som på en given signal. Under total tystnad tog de av sig sina övertröjor. På varsin röd t-shirt med en vit blockbokstav per förälder kunde hela Stockholms samlade kommunfullmäktige läsa texten MARIA FRITIDSKLUBB. Under debatten som följde stod föräldrarna i tyst i givakt och bevakade processen. Kommunfullmäktige vände i frågan och klubbade till slut igenom att stadens mellanstadieverksamheter visst kunde få vara kvar så länge de drevs i föräldraföreningar. ”Jag har fasen aldrig sett en sådan snygg protestaktion i mitt liv tidigare” hördes oppositionsborgarråd Mats Hulth (S) mumla på väg ut från sammanträdet. Verksamheten var räddad. Maria Fritidsklubb ombildades omgående till en ideell förening och ett föräldraråd instiftades som gavs full bestämmanderätt över verksamheten.


Stadsdelsnämndsdirektör tipsar om en ny driftsform


På den dåvarande stadsdelsdirektören Rolf Mirlas inrådan uppmanades MFK 1997 åter att byta driftsform. Detta av flera skäl. Dels för att fritt kunna sköta rekryteringen av sin egen personal utan inblandning från skolan (och då ha friheten att söka personal med de specifika färdigheter de råkade behöva för tillfället), dels för att lättare kunna sköta det dagliga arbetet främst gällande inköp - när MFK låg under skolans regi krävdes rekvisitioner och ständiga godkännanden av rektor för alla inköp vilket genererade mycket spring inne på rektorsexpeditionen och en logistisk flaskhals för alla inblandade - men kanske främst för att de var svårt att kalla sig ideell förening med över tjugo anställda som MFK vid det här laget hade. Sagt och gjort, det fristående personalkooperativet Maria Fritidsklubb mötte dagens ljus för första gången en het julidag 1997. MFK har samma driftsform än idag.


MFK + HOLLAND = SANT


Shoukje Dijkstra – en världsberömd nederländsk konståkerska på 60-talet – blev på 90-talet idrott- och hälsominister i Nederländerna. Den nederländska regeringen tillsatte då betydande medel för att råda bot en skenande problematik för ungar i 10-12-årsåldern som saknade tillsyn på gatorna i främst Amsterdam. Djejxtra sökte efter fungerande inspirationsverksamheter för denna åldersgrupp och fick nys om MFK. Dijkstra bjöd personligen in Rickard, Kenneth och Abbe till en mässa i Amsterdam för att hålla några föreläsningar och förklara hur Maria Fritidsklubb arbetade. Kort därpå fick MFK en förfrågan om att ta emot ett nederländskt studiebesök. Det var starten på en nederländsk våg. Sedan dess har MFK tagit emot ca femtio nederländska studiebesök. 2002 fick Maria Fritidsklubb Pippi Långstrump-priset i Nederländerna, som delas ut varje år till den främsta barnomsorgen.

De senaste åren har MFK tvingats tacka nej till de flesta studiebesöken från Nederländerna för att den egna verksamheten inte ska bli lidande. Men under ett av de senare studiebesöken berättade en deltagande holländsk föreståndare att hon redan på 90-talet plagierat hela sin verksamhet efter MFK:s modell och nu ville uppdatera sig på originalets utveckling. Det finns alltså finns en tvillingverksamhet i Nederländerna! Kenneth och Abbe blev åter inbjudna till Nederländerna, för åttonde gången, i maj 2023.


Hot om nedläggning igen


I ett föräldrabrev den 30 januari 2023 gick MFK ut med informationen att de blivit uppsagda och skulle vara ute ur lokalerna till sommaren. Nyheten slog ner som en bomb. Inom loppet av timmar hade MFK blivit nedringda, lokalpressen varit på plats, plakatmåleriet inletts, namninsamlingar startats, föräldrar organiserats och politiker tvingats uttala sig. Kampviljan i MFK-rörelsen har gått i arv och är starkare än någonsin. Flera av barnen som var med och protesterade 1993 utanför Stadshuset är idag åter med i kampen som föräldrar. Måhända har denna situation tydliggjort vad MFK kanske egentligen alltid primärt handlat om i slutändan – det är mycket mer än ett fritids eller en banbrytande pedagogik - det är en mötesplats, en samhörighet och en kultur.


Efterlängtat avtal efter ett stort engagemang


Den 31:a mars 2023 skrev Maria fritidsklubb och Mariaskolan ett samverkansavtal. Avtalet innebär bland annat att Maria fritidsklubb kan fortsätta bedriva verksamhet i Mariaskolans lokaler och att samarbetet ska utvecklas och fördjupas med tiden. Avtalet gäller kommunala Mariaskolan och fristående Maria fritidsklubb med elever i årskurs tre – årskurs sex. Ett oändligt tack riktas till alla barn, föräldrar och övriga MFK-vänner för alla insatser och uppoffringar som gjorts. Skrivelser som skickats, demonstrationer, namninsamlingar, mediakontakter, hearing, kvällsmöten, politiker kontakter, stadshusprotester m.m. Listan kan göras lång. Engagemanget har inte bara påverkat MFK:s vara eller icke vara. Det har även blivit en ögonöppnare för politiker hur viktigt det är med en attraktiv verksamhet för just denna bortglömda åldersgrupp.


Dan Anders Carrigan

Inskrivet barn på MFK 1991-1994

Praoelev 1996

Anställd till och från 2000-2005


Redigerat och publicerat av Rebecca Lindahl Boyd, juni 2023.


Några bilder från vårterminen 2023