föräldrarinformation

Maria Fritidsklubb är en fristående verksamhet för barn i förskoleklass till åk.6 som bedriver skolbarnomsorg efter skolans slut. För barn i förskoleklass till åk.3 arbetar vi tillsammans med Mariaskolan i skolsamverkan under skoltid.

Öppettider

MMK har öppet från skolslut till 18.00. Finns det behov av omsorg under övrig tid gäller Stockholm Stads ramtid för fritidshem vilket är skolslut till 18.30. Vänligen kontakta oss så hjälper vi er. 

MFK har öppet 08.00-17.30 mån- tor, fredagar 08.00-17.00. Finns det behov av omsorg under övrig tid gäller Stockholm Stads ramtid för öppen fritidsverksamhet vilket är skolslut till 18.30. Vänligen kontakta oss så hjälper vi er. 


Huvudman/Verksamhetschef
Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att verksamheten följer skollagen och Riktlinjer för fristående fritidshem i Stockholms stad samt läroplanen kapitel 1, 2 och 4. Huvudmannen ansvarar för att verksamheten ges förutsättningar att följa dessa genom att tilldela verksamheten resurser med bl.a. lärare, pedagoger, planeringstid och ändamålsenliga lokaler. Huvudmannen ansvarar för den övergripande planering. Verksamhetschefen ansvarar för att huvudmannens beslut genomförs tillsammans med personalen.
Verksamhetschefen ansvarar även för att utveckla verksamheten och se till att personalen är väl insatta i huvudmannens åtaganden gentemot gällande lagar. Verksamhetschefen ansvarar för den dagliga verksamheten och arbetar för en fungerande och attraktiv verksamhet gentemot barn och föräldrar.
Huvudman för Maria Fritidsklubb är Maria Fritidsklubb Ek. för. 769602-1331
Verkliga huvudmän är:
Kenneth Sundman
Mikael Arbestål
Richard Thulin


Verksamhetschef för MFK åk. 4-6 är Mikael Arbestål
Verksamhetschef för MMK åk. F-3 är Kenneth Sundman

Verksamhetsplan
I vår verksamhetsplan kan du läsa om mål, bakgrund och förutsättningar för verksamheten.
Verksamhetsplan 2019-2020

Ansökan/Köregler

Verksamheten är öppen för alla elever i Stockholms stad. Ansökan om plats på Maria Fritidsklubb görs genom att kontakta oss på mfk@mariafritidsklubb.se eller ringa oss på 08-6750790.
Köordning:
1. Syskonförtur
2. Geografisk närhet
3, Datum ansökning 


Utvecklingssamtal
MMK åk. F-3 verksamheten har planerade utvecklingssamtal för samtliga barn under höstterminen mellan september och december samt för vårterminen under perioden mars till maj.
Rutiner för utvecklingssamtal är följande:
1. Observationer
2. Egenanalys av barn.
3. Målsättningsmöte pedagog/elev
4. Utvecklingssamtal med förälder och barn.


Utveckling/klagomål
Hjälp oss att bli bättre. Vi behöver dina synpunkter och idéer för att utveckla verksamheten. Tveka inte att påtala det som inte känns bra för dig och ditt barn.
Maila oss. Vi återkopplar inom 24 timmar. Ni kan även skicka klagomålet till utbildningsförvaltningen. Det görs enklast via anmalan@stockholm.se
Det går även bra att vara anonym.

Lovdagar
Alla lovdagar har Miniklubben heldagsöppet. Under sommarlovet finns det möjlighet till sommarfritids för barnen i åk F-3.

För barnen på Fritidsklubben är det också heldagsöppet på lovdagar, men verksamheten har stängt under Juli månad samt jullov. Vid behov av omsorg under jul och sommarlov, vänligen kontakta oss så hjälper vi er.

Likabehandlingsplan
Här kan ni ta del av vår 
Likabehandlingsplan

Olika adresser

En del barn har sina föräldrar boende på olika adresser. Maila oss om ni vill att den verksamhetsinformation som skickas med månadsfakturan ska nå båda föräldrarna.

Avgifter
Avgifter på MMK och MFK fr.o.m. 2021


Börja / Sluta

Inskrivning - skriv ut båda sidor, fyll i och lämna in till oss.
utskrivning - skriv ut, fyll i och lämna till oss.

Julhälsning 2020